Palvelut

Kirjanpito

Lakisääteinen kirjanpito: Yhtiön toiminnan tukipilarin muodostaa kirjanpitopalvelu, joka kattaa asiakkaiden kuukausittaisen kirjanpidon hoitamisen aina tilinpäätökseen ja veroilmoitukseen asti. Kuukausittaiseen palveluun kuuluvat kirjanpitoon liittyvien lakisääteisten velvoitteiden, kuten arvonlisäveron laskeminen ja ilmoittaminen  määräaikojen mukaan sekä muu kuukausittainen kirjanpidollinen työ.  Lakisääteisenkin kirjanpitopalvelumme lähtökohta on, että asiakaamme eivät näkisi kirjanpitoa vain viranomaisia varten tehtävänä pakollisena kulueränä, vaan palvelumme avulla se toimisi yhtenä yrittäjän ja johdon strategisena työvälineenä.

Syventävä kirjanpito: Tavoitteena on nähdä pintaa syvemmälle ja porautua tarkemmin yrityksen tunnuslukuihin. Palvelussa tuotetaan sovituin aikavälein kuukausittaiset välitilinpäätökset sovitulla tarkkuudella ja lajuudella. Palvelussa asiakas voi hyödyntää Procountorin sähköisiä myynti- ja ostolaskujen käsittelyä. Kaiken kaikkiaan ollaan lähellä reaaliaikaista kirjanpitoa.

Operatiivinen laskentatoimi:

 • budjetointi
 • kassavirtalaskelmat
 • rahoituslaskelmat
 • kannattavuuden seuranta eri menetelmin

Tilinpäätös:  Tilinpäätöksen laadinta ja aineiston toimittaminen tilintarkastajalle. Tilinpäätös sisältää myös verosuunnittelun, jossa otetaan huomioon yhtiön tarpeiden lisäksi myös yrittäjä-omistajan tarpeet.

Palkkahallinto

Lakisääteinen palkkahallinto:

 • palkanlaskenta
 • lomapalkat
 • työajanlyhennysten laskenta ja seuranta
 • ennakonpidätysten laskenta ja kausiveroilmoittaminen
 • lakisääteisten työnantajamaksujen laskenta ja ilmoittaminen
 • palkkaerittelyn toimittaminen iPostina tai verkkopalkkana
 • palkkahallinnon lakisääteinen arkistointi

Lisäpalvelut:

 • palkkatodistukset
 • KELAN ja vakuutuslaitosten todistukset
 • asiakkaan tarvitsemat palkkahallinnon tilastointipalvelut

Myynti- ja ostoreskontra

Tarjoamme asiakkaillemme NetTikonin selainpohjaiset myynti- ja ostolaskujen työvälineet. Asiakas voi lähettää myyntilaskuja, hyväksyä ostolaskuja, tehdä kululaskuja ja seurata yrityksensä taloudellista tilannetta NetTikonin avulla.

Johdon asiantuntijapalvelut

Yrityksen perustamisesta lähtien yritys käy läpi tilanteita, joissa se tarvitsee asiantuntija-apua. Nämä tilanteet ja asiat on hoidettava asaintuntevasti ja huolellisesti, jotta kaikki menisi oikein:

 • yrityksen perustaminen
 • kaupparekisteriasiat
 • yritysmuodon muutokset
 • yrityskaupat
 • sukupolvenvaihdokset
 • yrityksen lopettaminen ja purkaminen
 • rahoitusneuvonta
 • arvonmääritykset
 • yhtiöoikeudellinen konsultointi

Verotus

Verotuksessa pyrimme kokonaisvaltaiseen ratkaisuun, jossa huomioidaan niin yrityksen kuin omistaja-yrittäjänkin tilanne.

Kiteytettynä veropalvelumme:

 • elinkeinotoiminnan veroilmoitukset monine liiteilmoituksineen
 • yhtiömiesten veroilmoitukset
 • verojen laskenta ja seuranta
 • veroneuvonta
 • verovalitukset

Optimaalisen verotuksen laskennassa käytämme seuraavia ohjelmistoja:

 • Profit Hunter
 • Ennakkoperinnän veroavaimet