Palvelut

Kirjanpito

Lakisääteinen kirjanpito: Yhtiön toiminnan tukipilarin muodostaa kirjanpitopalvelu, joka kattaa asiakkaiden kuukausittaisen kirjanpidon hoitamisen aina tilinpäätökseen ja veroilmoitukseen asti. Kuukausittaiseen palveluun kuuluvat kirjanpitoon liittyvien lakisääteisten velvoitteiden, kuten arvonlisäveron laskeminen ja ilmoittaminen  määräaikojen mukaan sekä muu kuukausittainen kirjanpidollinen työ.

 

Tilinpäätös:  Tilinpäätöksen laadinta ja aineiston toimittaminen tilintarkastajalle. Tilinpäätös sisältää myös verosuunnittelun, jossa otetaan huomioon yhtiön tarpeiden lisäksi myös yrittäjä-omistajan tarpeet.

Palkkahallinto

Yritysten palkanlaskenta ja siihen liittyvien ilmoitusten hoitaminen.

 • palkanlaskenta
 • lomapalkat
 • ennakonpidätysten laskenta ja kausiveroilmoittaminen
 • lakisääteisten työnantajamaksujen laskenta ja ilmoittaminen
 • tulorekisteri-ilmoitukset
 • palkkaerittelyn toimittaminen verkkopalkkana
 • arkistointi
 • palkkatodistukset

Myynti- ja ostoreskontra

Tarjoamme asiakkaillemme Procountor selainpohjaiset myynti- ja ostolaskujen työvälineet. Asiakas voi lähettää myyntilaskuja, hyväksyä ostolaskuja, tehdä kululaskuja ja seurata yrityksensä taloudellista tilannetta Procountorin avulla.

Verotus

Verotuksessa pyrimme kokonaisvaltaiseen ratkaisuun, jossa huomioidaan niin yrityksen kuin omistaja-yrittäjänkin tilanne.

Kiteytettynä veropalvelumme:

 • elinkeinotoiminnan veroilmoitukset monine liiteilmoituksineen
 • yhtiömiesten veroilmoitukset
 • verojen laskenta ja seuranta
 • veroneuvonta
 • verovalitukset

Optimaalisen verotuksen laskennassa käytämme seuraavia ohjelmistoja:

 • Profit Hunter